Vizyon , Misyon

Uluslararası Travmadan Korunma ve Tedavi ile Yeniden Başlangıçlar Derneği (BAŞLANGIÇ)

Misyon

Çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak.

Dezavantajlı durumda olan ve toplumsal veya bireysel travma yaşamış kişilerin bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik ve sağlıklarına kavuşmalarına  katkıda bulunmak.

Travma alanında ulusal ve uluslararası bilimsel ve sosyal faaliyetler planlamak ve yürütmek.

 

Vizyon

Dünya’da sosyal refah ve adaletin sağlanması, korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla öncü çalışmalar yürütmek.