DBT Terapi Yöntemi

Bilindiği gibi istismar ve ihmale maruz kalmış çocuklarımızda pek çok travma sonrası kaygı bozuklukları, davranış bozuklukları, depresyon, psikozdurumları, intihara kadar varan kendine zarar verme davranışları sık görülmektedir.

Diyalektik Davranış Terapisi (DBT) kanıta dayalı uygulaması çok geniş olan birt edavi yöntemidir: Bilişsel terapi, farkındalık ve duygulanım düzenleme üzerine kurulmuştur. DBT aslında bir ayaktan tedavi terapisi olarak geliştirilmiş fakat zamanla etkinliği görüldükçe devlet okulları, toplum temelli grup evleri, hastane ve sosyal yardım tedavi alanlarında da sıkça uygulanmaya başlanmıştır. DBT kronik duygulanım bozuklukları, kaygı bozuklukları, yeme bozuklukları, madde bağımlılığı, kişiler arası ilişki sorunları, öfke patlamaları, travma sonrası kaygı bozuklukları ve tekrarlayan kendini yaralama ve/veya intihar girişimlerin de etkisi kanıtlanmış bir tedavi şeklidir.DBT oldukça bireyselleştirilmiş tedavi planlarına da destekleyici ve işbirlikçi bir tedavidir. Bizim projeiçindeki görevimiz birey hangi zihin, yetenek ve işlevsellik düzeyinde olursa olsun o bireye yönelik diyalektik davranışçı tedavi oluşturmak, çocuğun bakımından sorumlu doktor, psikolog ve kurum çalışanları yardımıyla bireyde belirli iyileşme hedefine ulaşmaktır.

Tedavi iki yaklaşımla uygulanır: DBT beceri grupları ve bireysel terapi. Bu çalışma kapsamında çocukların tedavisi ile sorumlu olacak tüm terapistlerin, Harvard Tıp Fakültesi Massachusetts General Hastanesi Psikiyatri Bölümü öğretim üyelerinden eğitim alıp DBT tedavisi konusunda yetkin hale gelmesi sağlanacaktır. Bunun yanı sıra ev içi düzeni ve tedavi gruplarını oluşturacağız. Bütün ev içi çalışanlarına kriz anı DBT becerilerini öğreteceğiz. Ev içi düzen ve tedavi guruplarının kurulması da yine derneğimiz görevlileri ve Harvard Tıp Fakültesi Öğretim üyeleri işbirliği ile yürütülecek, tedavilerin devamı ve takibi boyunca tüm ev çalışanlarına ve kurum psikologlarına sorumlu dernek psikiyatristleri ve psikologları tarafından destek sağlanacaktır.

Biz Bütün bu calışmaların bir ekip çalışması gerektirdiğinin farkındayız. Kurum çalışanları ve dernek ekibi arasında sürekli iyi bir iletişim ve işbirliği olmasını sağlayacağız. Uzun dönemde çalışanlarda oluşabilecek şefkat yorgunluğu, tükenmişlik ve vekaleten travmatizasyon sorunlarında da destek almayı ve vermeyi planlıyoruz.

DBT aynı zamanda aile çalışmalarında da kullanılan bir model olduğu için çocukların eve geçişlerinde ailelere de bu sistemi öğreterek, eve dönebilen çocuklar icin uzun vadede daha iyi bir ortam hazırlayabiliriz.Aile içinde sınır çizilmesi, bireylerin duygusal hassasiyetleri ve onlara nasıl yanıt verileceğini aileler ile calışmak, aile içinde duygulanım düzenlenmesine yardımcı olmak, uzun dönemde davranış sorunlarının tırmanmasına engel olacaktır ve çocuklara daha sağlıklı bir ortam yaratılmasını sağlayacaktır.