Başlangıç Derneği olarak 3.yılımızı tamamladık.

Gebelikten Çocukluk Çağına:

Anne-Bebek Bağlanması ve Çocuğun Ruhsal Gelişimi

Başlangıç Derneği olarak 3.yılımızı tamamladık.

Bir çocuğun gelişiminin gebelikle başladığını biliyoruz. Bu yüzden bağlanma konusunu gebelik döneminden itibaren irdeliyoruz. 

Anne bebek ilişkisi, bebeklik ve erken çocukluk döneminde yaşananların bağlanma üzerine etkileri ve hayat boyu insanlararası ilişkiler üzerine etkilerini derneğimizin kurucuları arasında yer alan Psikiyatrist Dr. Menekşe Alpay anlattı. Bağlanmanın erişkin psikopatolojisi üzerine olan etkileri de bu sunumun içindeydi.

Perinatolog Dr. Petek Uzuner sunumlarında gebelik ve yenidoğan döneminde anne-bebek  bağlanması ile bilinç, benlik ve bağlanmanın nörolojik temelleri üzerine önemli bilgiler paylaştı.

Amerika’dan gelen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Bebek Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Beril Bulucu yenidoğan davranışlarının gözlemi ile anne ve bebeklere bağlanma kuramı çerçevesinde bilimsel yaklaşımları bizlere anlattı. Çocuğun nöro-bilişsel gelişmesi üzerine hem teorik hem pratik dersler verdi. Çocuklarımızla kurum içinde bu derslerin uygulamalarını yaparak hepimizi yenidoğan gözlemi,  sevgi beslemeli oyun tedavileri konusunda eğitti.

Theraplay eğitimleri kapsamında çocuklara oyunlarla özsaygı, bağlanma ve özgüvenin gelişimleri ve sosyal hayatlarındaki önemini aşılıyoruz. Theraplay Derneği Başkanı Klinik Psikolog Aslı Candan konferansta yaptığı sunumlarda bizleri bilgilendirdi.

Montessori Eğitim Uzmanı Çiğden Kanmış Montessori eğitim sistemi ve uygulama modelleri, çocuk gelişimi üzerindeki etkileri konularında bilgiler verdi.

Derneğimizin tedavilerine katkıda bulunmak için çalıştığı kız çocuklarının yaşadıkları travmalar, özellikle erken dönem bağlanma sorunları sonucunda psikolojik problemler ortaya çıkıyor. 

Bir yıl boyunca takip ettiğimiz çocukların gelişimlerini konferansımızda değerlendirdik. Yaptığımız bu olgu tartışmalarıyla nereden nereye geldiğimizin somut kanıtlarını gözler önüne serdik.

Her çocuğun farklı olduğunu kabul ediyor ve buna uygun eğitim modellerini uyguluyoruz. 

Çocuklar geleceğimizdir. Geleceğimizin ne kadar aydınlık olmasını istiyorsak çocuklarımızı da öyle bireyler olarak yetiştirmeliyiz.

“Çocuklar, göremeyeceğimiz bir zamana gönderdiğimiz canlı mesajlardır.” 

NEIL POSTMAN

Kick-off meeting

4-5 Şubatta Kick-off meeting gerçekleştirdik .

Travmaya uğramış gençlerimiz için kriz yönetimi ve bu gençlerimize hizmet veren çalışanların tükenmişlik sendromlarını azaltmayı hedeflediğimiz wise-mind_bilge akıl Projemizin ilk toplantısını yerli ve yabancı ortaklarımızın katılımı ile gerçekleştirdik.

THERAPLAY

0-6 YAŞ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN THERAPLAY

 Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Bahçelievler Şeyh Zayed Yerleşkesi’nde 0-6 yaş grubunda korunmaya alınmış çocuklarımızın ruhsal gelişimlerini desteklemek, bağlanma dinamiklerini sağlamlaştırmak, bireysel travma ve psikolojik sorunlarının üstesinden gelmelerini kolaylaştırmak için Theraplay sistemini kuruyoruz.
Theraplay 1960larda dezavantajlı çocukların desteklenmesi ve topluma kazandırılması için geliştirilen, bilimsel kanıta dayalı bir psikoterapi yöntemidir. Sağlıklı ebeveyn/bakım veren- çocuk ilişkisindeki davranışları örnek alır ve bu anlayışla çocuğun kendini değerli hissettiği, önemsendiği, temel ihtiyaçlarının karşılandığı bir bakım veren- çocuk ilişkisi tesis etmeyi hedefler.
Theraplay’de terapistin rehberliğinde bakım veren ve çocuk birbirini dinlemeyi, tanımayı, anlamayı, birbirine duyarlı olmayı ve dokunmayı oyun oynayarak deneyimler ve öğrenirler. Çiftler veya gruplar halinde uygulamalar yapılabilir.

Türkiye Theraplay Derneği Başkanı Theraplay Eğitimcisi Klinik Psikolog Aslı Candan Kodalak, Klinik Psikolog Meryem Yılmaz, Klinik Psikolog Zehra Gökdemir, Gelişim Psikoloğu Büşra Yazıcı, Gelişim Psikoloğu Ecem Uzun, Klinik Psikolog Simge Bölükbaşı ve Klinik Psikolog Seda Kurt, Yerleşkedeki psikolog, sosyal hizmet uzmanı, bakıcı anneler ve yöneticilere 07 Ocak 2020’de Theraplay’e giriş eğitimi verdi. Bundan sonra çocuklarımızın evlerinde bakımlarını üstlenen bakıcı anneler ve personel 8 hafta süreyle uygulamalı grup çalışmaları yapacaklar.

Erasmus desteği ile daha hızlı yol alacağız

Başlangıç Derneği, İstanbul Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Cerrahpaşa Üniversitesi, Hollanda, Bulgaristan, İtaya ve Slovakya’dan STKlar ile Avrupa Birliği’ne bağlı Erasmus+ Programı’ndan yaklaşık 193.000 Avroluk bir hibeye layık bulundu.

Gençlik çalışanlarının çalışma koşullarının psikososyal açıdan güvenli hale getirilmesi, çalışanların stres yönetimi ve dayanıklılık arttırma ile ilgili eğitim almaları ve beceri kazanmaları, eğitimin sistematik hale getirilmesi ve yardıma muhtaç gençlerin de gençlik çalışanları ile kurumun bu stress yönetimi kültürünü edinmelerini planlıyor projemiz.

Vizyon , Misyon

Uluslararası Travmadan Korunma ve Tedavi ile Yeniden Başlangıçlar Derneği (BAŞLANGIÇ)

Misyon

Çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak.

Dezavantajlı durumda olan ve toplumsal veya bireysel travma yaşamış kişilerin bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik ve sağlıklarına kavuşmalarına  katkıda bulunmak.

Travma alanında ulusal ve uluslararası bilimsel ve sosyal faaliyetler planlamak ve yürütmek.

 

Vizyon

Dünya’da sosyal refah ve adaletin sağlanması, korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla öncü çalışmalar yürütmek.