Başlangıç’ın başlangıcı !

BAŞLANGIÇ’IN BAŞLANGICI

Başlangıç Derneğimizin kadın sağlığı ile ilgili vizyonunu yazıya dökmek, Birleşmiş Milletler’in Kadın ve Çocuk sağlığı ile ilgili hedeflerini göz önünde bulundurduğumuzda ayrı bir değer taşıyor. Duygularım ve ifademin anlamını derinleştirmek için perspektif kazandırmanın önemli olduğunu düşünüyorum.

Sosyal medyanın olanakları sayesinde 23 yıl sonra bir araya gelmenin heyecanı ile, hayatın pek çok alanında binlerce paylaşımda bulunmaya başlayan İstanbul Tıp Fakültesi 1993 mezunlarının, hekim ve insan olarak, ülkemizin ve insanlığın kanayan yaralarının- travmalarının- tanı ve tedavi yollarını aramaları, Başlangıç’ın başlangıcıdır. Ana ve alt grupların her birinde, dünyanın farklı köşelerinden katılımla, neredeyse 24 saat süren sohbetlerin bir kısmı, özellikle “dreamer-düş gören” alt grubumuzda, maalesef hep güncel ve büyük bir yara olan, çocuk/kız çocuk cinsel istismarı üzerine yoğunlaştı. Düşünmek ve yazmak bile pek çok insana ağır geliyor bu konuda. Biliyorduk ki bir yandan, düşünmek ve yazmak ile tedavi mümkün değil. İki güzel insan bir adım öne çıktı: Dr. Berna Hocaoğlu ve Dr. Menekşe Alpay. Halen Türkiye’de Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği’nde (OHSAD) aktif, hastane yöneticisi, bir yandan dahiliye hekimliğini sürdüren Berna ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Harvard Üniversite’si ile afiliye Massachusetts General Hospital’da psikiyatri uzmanı olan Menekşe “Mağdur kız çocukları için ne yapabiliriz?” sorusuna çözüm önerileri ortaya koymaya başladılar. Nüvenin oluştuğunu gören Petek de kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak ilk halkayı tamamladı.

Bu nüve, baş döndürücü bir hızla, çevremizde meğer yıllarca bunu bekleyen güzel insanlardan bir ekibi toplamaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bu oluşumun resmi bir dernek olarak sağlamlaşmasını teşvik etti. Lokomotifimiz Berna’nın sosyal girişimleri, Menekşe’nin uluslararası bilimsel rehberliği, bu insanların engelleri aşılacak oyun basamakları gibi gören iyimserlikleri ve çalışkanlıkları ile “Uluslararası Travmadan Koruma ve Tedavi ile Yeni Başlangıç Derneği”miz kuruldu. Menekşe’nin oluşumun haberleşmesi için kurduğu sosyal medya grubumuzun adı derneğimize kısa ad oldu. Her gelişme, her kelime adeta olması gerekenin gerçekleşmesi için ilham oldu, Berna’nın dediği gibi “kozmik bir tesadüf” gibiydi.

Eskilerin deyişi ile, ismiyle müsemma, derneğimiz, toplumumuzda öncelikli olan, özel bir travma olgusu ile yola çıkmış olmakla birlikte, hedefi insanlığın tamamını kucaklamak. İnsanı fiziksel, zihinsel, sosyal ve hatta çevresi ile ele alarak, bu ilişkiler içinde mutsuzluk ve yok oluş sarmalına götüren travmatik durumları ön görmesi, bunlardan korunması, kaçınılmaz olarak karşılaştığında etkin bir şekilde baş etmesi ve yeniden başlama gücünü kazanması için (kişilerin) donatılmasıdır amacımız. Değerlerimiz ve vizyonumuz bu misyon etrafında şekillenirler, gelişirler.

Çağımızda kadın olmak fiziksel ve ruhsal travmaya maruz kalmak açısından kendine özel bir risk artışına neden oluyor. Bu risk artışının kaynağı toplumda cinsiyet ve cinsellik algısı, değerleri, ayırımcılığı ve kadın olmaya has fiziksel ve sosyal özelliklerdir. Kadının gebelik, doğum ve annelik ile ilgili fiziksel, ruhsal ve sosyal yapısı cinsiyetine özeldir, ne bir ayrıcalık, ne de bir olumsuzluktur. Her yaşta kız çocuğu ve kadının bedensel ve ruhsal bütünlüğünün korunması, kadın olmaya dair özelliklerini koruma ve kullanma hakkının (her insan gibi) kendisine ve erişkinliğe kadar bu değerlere saygı duyacak velisine teslim edilmesi, bu alanda gereksinim duyduğu tıbbi hizmet ve sosyal desteğe kavuşması, derneğimizin kadın sağlığı alanındaki vizyonunun ana yapısını oluşturur.

Bu vizyonun gerçekleşmesi için iki unsur önceliklerimiz olacak: 1. Kadın sağlığının korunması için temel tarama ve takip protokollerinin oluşturulması, özellikle travmaya maruz kalmış kız çocuğu ve kadınların sağlık sistemine ulaşımlarının kolaylaştırılması, hizmetin travmatik durumlarını iyileştirici nitelikte olması, 2. Çocukluktan başlayarak kadın ve erkeklerin bedenlerini tanıma ve koruma, cinsiyet, cinsellik, ilişkiler konularında, öncelikle insan haklarına saygılı, adil, toplum ve kültürleri de gözeten, eğitim ile farkındalık oluşturmaktır.

Bir yıl sonra yazımı güncellemeye niyetliyim. Bu hedefler gerçekleşme yolunda. Yolumuz ince ve uzun. Yol arkadaşlarımız muhteşem. Her gün yeni bir macera ve her an YENi bir BAŞLANGIÇ. Gazamız mübarek olsun.

Dr. Petek Feriha Arıoğlu

31.05.2017

THERAPLAY

0-6 YAŞ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN THERAPLAY

 Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Bahçelievler Şeyh Zayed Yerleşkesi’nde 0-6 yaş grubunda korunmaya alınmış çocuklarımızın ruhsal gelişimlerini desteklemek, bağlanma dinamiklerini sağlamlaştırmak, bireysel travma ve psikolojik sorunlarının üstesinden gelmelerini kolaylaştırmak için Theraplay sistemini kuruyoruz.
Theraplay 1960larda dezavantajlı çocukların desteklenmesi ve topluma kazandırılması için geliştirilen, bilimsel kanıta dayalı bir psikoterapi yöntemidir. Sağlıklı ebeveyn/bakım veren- çocuk ilişkisindeki davranışları örnek alır ve bu anlayışla çocuğun kendini değerli hissettiği, önemsendiği, temel ihtiyaçlarının karşılandığı bir bakım veren- çocuk ilişkisi tesis etmeyi hedefler.
Theraplay’de terapistin rehberliğinde bakım veren ve çocuk birbirini dinlemeyi, tanımayı, anlamayı, birbirine duyarlı olmayı ve dokunmayı oyun oynayarak deneyimler ve öğrenirler. Çiftler veya gruplar halinde uygulamalar yapılabilir.

Türkiye Theraplay Derneği Başkanı Theraplay Eğitimcisi Klinik Psikolog Aslı Candan Kodalak, Klinik Psikolog Meryem Yılmaz, Klinik Psikolog Zehra Gökdemir, Gelişim Psikoloğu Büşra Yazıcı, Gelişim Psikoloğu Ecem Uzun, Klinik Psikolog Simge Bölükbaşı ve Klinik Psikolog Seda Kurt, Yerleşkedeki psikolog, sosyal hizmet uzmanı, bakıcı anneler ve yöneticilere 07 Ocak 2020’de Theraplay’e giriş eğitimi verdi. Bundan sonra çocuklarımızın evlerinde bakımlarını üstlenen bakıcı anneler ve personel 8 hafta süreyle uygulamalı grup çalışmaları yapacaklar.

Erasmus desteği ile daha hızlı yol alacağız

Başlangıç Derneği, İstanbul Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Cerrahpaşa Üniversitesi, Hollanda, Bulgaristan, İtaya ve Slovakya’dan STKlar ile Avrupa Birliği’ne bağlı Erasmus+ Programı’ndan yaklaşık 193.000 Avroluk bir hibeye layık bulundu.

Gençlik çalışanlarının çalışma koşullarının psikososyal açıdan güvenli hale getirilmesi, çalışanların stres yönetimi ve dayanıklılık arttırma ile ilgili eğitim almaları ve beceri kazanmaları, eğitimin sistematik hale getirilmesi ve yardıma muhtaç gençlerin de gençlik çalışanları ile kurumun bu stress yönetimi kültürünü edinmelerini planlıyor projemiz.

Vizyon , Misyon

Uluslararası Travmadan Korunma ve Tedavi ile Yeniden Başlangıçlar Derneği (BAŞLANGIÇ)

Misyon

Çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak.

Dezavantajlı durumda olan ve toplumsal veya bireysel travma yaşamış kişilerin bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik ve sağlıklarına kavuşmalarına  katkıda bulunmak.

Travma alanında ulusal ve uluslararası bilimsel ve sosyal faaliyetler planlamak ve yürütmek.

 

Vizyon

Dünya’da sosyal refah ve adaletin sağlanması, korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla öncü çalışmalar yürütmek.

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulumuz

BERNA HOCAOĞLU

LATİFE ÇAĞLAR

PETEK FERİHA ARIOĞLU

MÜGE GENCER

TAYLAN TANAY